Darovací smlouva

§ 2055 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. upravuje darování nemovitosti a s tím související darovací smlouvu, kdy pro darování nemovitosti, která je zapsána ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí), je vyžadována vždy písemná forma.

Pokud nechcete mít žádné starosti s vyřizováním formalit procesu darování, svěřte se do naší odborné péče:

Naše kancelář zajistí celý proces daru pozemků, domů, bytů (případně jejich částí) a jejich převodu a zápisu na příslušných katastrálních úřadech (vklad a zápis do katastru nemovitostí).

Garance bezchybnosti a rychlosti je samozřejmostí, stejně tak komplexní poradenství k dané věci, a to včetně daňových povinností.

Napsat komentář