Štítek: přepis nemovitostí

Darovací smlouva

§ 2055 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. upravuje darování nemovitosti a s tím související darovací smlouvu, kdy pro darování nemovitosti, která je zapsána ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí), je vyžadována vždy písemná forma.Pokračovat ve čtení

Vítejte na stránkách prepisrealit.cz !

Vítáme Vás na stránkách kanceláře pro právní vztahy k nemovitostem. Chystáte se prodat, darovat, popřípadě směnit dům či pozemek? Nebo se chystáte zřídit či přijmout práva odpovídající věcnému břemeni k nemovitosti? Je pro Vás těžkoPokračovat ve čtení