Štítek: že

Darovací smlouva

§ 2055 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. upravuje darování nemovitosti a s tím související darovací smlouvu, kdy pro darování nemovitosti, která je zapsána ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí), je vyžadována vždy písemná forma.Pokračovat ve čtení

Revize katastrálních území

Víte o tom, že právě probíhají revize katastrálních území? Revize provádějí příslušné katastrální úřady. Máte vše v pořádku? Pokud ne, obraťte se s důvěrou na nás! Vše za Vás vyřídíme a uvedeme do pořádku.